Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Belangenbehartiging is één van de speerpunten van onze doelstelling.


Advies en Hulp van StABS-NOP

De landelijke ANBO heeft een Raad en Daad Advieslijn in Woerden. 0348-46 66 88

U kunt ook naar enkele bestuursleden van StABS in de Noordoostpolder bellen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld; hulp en advies (ook bij u thuis) is kosteloos.

U kunt bellen naar Els Esseveld (0527-27 10 81)


StABS-NOP op de markt

Belangenbehartiging houdt niet op achter een bureau of tijdens een vergadering. Senioren kunnen bij ons altijd terecht voor informatie. Wat is StABS? Wat is het belang om lid te zijn van een ouderenbond? Wat doen we nog niet maar zou u graag willen? Gewoon een praatje met één van de bestuursleden?

Voor dit soort dingen staan we al jaren in weer en wind op de markt!

Om uw vragen te beantwoorden! Om met u kennis te maken!

Op sommige donderdagochtenden kunt u ons vinden tijdens de weekmarkt in Emmeloord op de hoek van het Kettingplein onder de luifel van de JUMBO.

-------------------------------------


Greidanus 1% bonnenactie

In ons informatiebulletin staat al jarenlang de 1%-actie van COOP vermeld. Jaarlijks zorgt deze sponsoring voor inkomsten die wij goed kunnen gebruiken. Onze stichting kent geen donateurs en heeft geen vaste inkomsten. Toch zien wij kans om financieel het hoofd boven water te houden dankzij wat kleine overschotten op onze activiteiten, de 1%-actie en een kleine spaarpot.

Waarschijnlijk mede door de corona-crisis zijn de laatste tijd minder bonnetjes bij onze penningmeester binnengekomen dan gebruikelijk.

Bij deze dus een oproep om dit voor ons te blijven doen!

U kunt ze inleveren bij de penningmeester, bij één van de bestuursleden of bij uw wijkbezorger.

Heeft u familie, buren of bekenden die ook regelmatig bij COOP winkelen, vraag hen dan om de kassabonnetjes te laten stempelen en aan u af te dragen. DANK HIERVOOR!

-------------------------------------


Verdere ONDERWERPEN:

Van onze belastingservice (07-20)

Van onze belastingservice (06-20)

Van onze belastingservice (05-20)

Van onze belastingservice (04-20)

Van onze belastingservice (02-20)

Workshops Carrefour (02-20)

SeniorWeb

Bibliotheek

Inloopspreekuur openbaar vervoer

Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Rijbewijskeuring

Gezondheidsverklaring rijbewijs

Na 1 juni ook de grens over met verlopen rijbewijs (07-20)

Belangrijke telefoonnummers en buurtwerk in het Sociaal Team

Gemeente bereikbaar via WhatsApp


-------------------------------------


Hebt u geen vervoer voor bijvoorbeeld dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek?

Bel dan naar onze vrijwilliger Ruud Barendregt, telefoon (0527) 264141


------------------------------------


Van onze belastingservice (07-20)

Belastingservice is weer van start gegaan

Vanaf 1 juni jl. mogen onze belastinghulpen weer de weg op om de belastingaangiftes van onze leden af te werken. Dit uiteraard met in achtneming van de strikte veiligheidsregels.

Mocht u nog niet benaderd zijn dan kunt u bellen met onze mensen van de belastingservice (zie gegevens op tabblad OVER ONS / COMMISSIES). 

------------------------------------


Van onze belastingservice (06-20)

Door alle beperkingen zijn huisbezoeken van onze belasting-invullers in de afgelopen periode niet mogelijk geweest. Een aantal leden zijn vóór die vervelende periode nog geholpen, maar vele anderen moeten nog geholpen worden.

Bij het ter perse gaan van dit blad was het nog niet duidelijk of onze invullers na 1 juni weer op pad mogen gaan. Zij zullen ongetwijfeld contact met u opnemen als dat wel weer kan, maar dan onder strikte veiligheidsvoorschriften.

Zoals wij in het vorige bulletin al hebben vermeld, blijven de verstrekte machtigingscodes geldig tot 1 september.

Hebt u vragen over belasting, zorg- of huurtoeslag dan kunt u bellen met de heer Piet de Witte of uw vaste contactpersoon (zie tabblad OVER ONS / COMMISSIES).

Iets vergeten?

Er zijn al veel mensen geweest die de aangifte van 2019 al hebben ingediend. Achteraf blijkt dat u iets vergeten bent. Welnu, dat kunt u aanpassen door opnieuw aangifte te doen.

Zelfs nog nadat u een definitieve aanslag hebt ontvangen.

Uw aangifte wijzigen kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag is opgelegd.

Let op! Wilt u de verdeling van inkomsten en aftrekposten tussen u en uw partner aanpassen? Dat kunt u pas herstellen binnen zes weken na de datum van de definitieve aanslag. Niet eerder, maar ook niet later!

Geen aftrekposten en toch teruggave krijgen!

Dat u ook zonder aftrekposten geld terug kunt krijgen, heeft twee verschillende oorzaken. De belangrijkste aanleiding is als iemand van twee instanties inkomsten ontvangt. En dat gebeurt nogal eens bij gepensioneerden.

Belangrijk is ook bij welk inkomen de heffingskortingen zijn toegepast. Het is zeker de moeite waard om hier eens naar te laten kijken. Misschien krijgt u over de jaren ervoor ook nog geld terug. Op  tabblad OVER ONS / COMMISSIES staan de gegevens van onze belastinginvullers.

------------------------------------


Van onze belastingservice (05-20)

Door alle beperkingen zijn huisbezoeken van onze belastinginvullers in de afgelopen periode niet mogelijk geweest.

Voor een aantal van u is vóór die tijd de aangifte al ingevuld en verstuurd. Verder zijn er ook veel telefonische contacten geweest en zijn er ‘op afstand’ formulieren verstrekt en info uitgewisseld. Soms moet nog een verdere afwikkeling van de aangifte (handtekeningen, invulvergoeding, etc.) in de loop van het jaar plaatsvinden. Waar telefonisch contact niet mogelijk of minder wenselijk was, is door uw invuller uitstel gevraagd tot september van dit jaar.

Van de belastingdienst vernamen wij dat de verstrekte machtigingscodes geldig blijven tot 1 september 2020. Dus achteraf blijkt dat uitstel vragen niet nodig was geweest.

In feite hoeft u zich geen zorgen te maken, want uw aangifte IB over 2019 is bij onze invullers in goede handen.

Bij vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw invuller.

Hebt u over belastingaangelegenheden (IB, zorg- en/of huur-toeslag) een algemene vraag dan kunt u bellen met de heer Piet de Witte (zie tabblad OVER ONS / VRIJWILLIGERS).

------------------------------------


Van onze belastingservice (04-20)

De adviezen van de overheid zorgen er ook voor dat de belastinghulpen u nu niet van dienst kunnen zijn. In ieder geval duurt dit tot 6 april.

Omdat het op dit moment onduidelijk is tot wanneer er maatregelen nodig zullen blijven om het coronavirus te stoppen, heeft ANBO de invullers verzocht om uitstel van uw aangifte bij de Belastingdienst aan te vragen als zij inschatten niet vóór 1 mei uw aangifte te kunnen verzorgen.

------------------------------------


Van onze belastingservice (02-20)

De belastingaangifte staat binnenkort weer voor de deur. Wellicht heeft u de machtigingscode(s) al ontvangen. Heeft u vorig jaar ook van onze hulp gebruik gemaakt, dan krijgt u de code(s) automatisch toegestuurd. De codes zijn nodig als u gebruik wilt maken van onze belastingservice. Regel tijdig!!

Op tabblad OVER ONS / VRIJWILLIGERS staan onze zes invullers vermeld. Onze nieuwe hulpen Willem van Nes en Watse Boersma kunnen nog wel wat ‘klanten’ gebruiken. Hierdoor ontstaat een betere verdeling, omdat een aantal invullers eigenlijk teveel adressen moeten afwerken.

 Exclusief voor leden

Alleen ANBO-leden kunnen gebruikmaken van onze Belastingservice. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat het gaat om een eenvoudige aangifte. Ook de partner die geen lid is van ANBO kan door ons worden geholpen tegen een symbolisch bedrag van € 5,-. De onkostenvergoeding van een belastingaangifte bedraagt € 12,-. Dus ANBO-lid + partner (geen ANBO-lid) betalen gezamenlijk € 17,-.

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest. Hierdoor krijgen meer dan 100.000 extra huishoudens in 2020 de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. De huurprijsgrens is gestegen van € 720,42 naar € 737,14.

Wel dient u een schrijven te tonen van de verhuurder waarbij de ‘kale huur’ duidelijk staat aangegeven.

Recht op zorgtoeslag in 2020 hebben alleenstaanden met een inkomen tot € 30.481,-. Met partner is de grens € 38.945,-.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met één van onze invullers. (zie tabblad OVER ONS / VRIJWILLIGERS)

Zelf rechtstreeks bellen? Tel.nr. toeslagen 0800 – 235 83 58.

Nabestaandentelefoon 0800 – 235 83 54.

------------------------------------


Workshops Carrefour

Aanmelden online www.carrefour.nu of tel. (0527) - 63 00 00.

 Workshop Bordje Vol

Als je dingen wilt oplossen, is het goed om klein te beginnen. Bordje Vol is een methode waarin duidelijk wordt wat je wel kan dragen. Met elkaar gaat men aan de slag. Dit wordt gedaan door middel van speelkaarten en werkbladen.

Workshop 2 in balans

In balans blijven ondanks de zorg voor een ander is belangrijk. Dus hoe gaat het eigenlijk met jou? Wat wil jij en wat geeft jou energie? Tijdens deze workshop ga je daar over nadenken en praten met elkaar.

Respijtvrijwilliger

Respijtvrijwilligers ontlasten mantelzorgers door bij ze op bezoek te gaan. Iets doen voor een ander is dankbaar en fijn werk.

De eerstvolgende trainingen zijn op de locatie in Emmeloord.

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

------------------------------------


SeniorWeb Noordoostpolder

Senioren die tegen hindernissen oplopen met hun computer, laptop of tablet, kunnen sinds 2003 terecht voor computercursussen bij SeniorWeb Noordoostpolder. Ook zaken als WhatsApps en Skypen komen veel aan de orde.

Bij de open inloop van SeniorWeb zitten m.i.v. september op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur mannen en vrouwen achter tien beeldschermen om te leren om te gaan met hun problemen. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hen daarbij.

Locatie: Basisschool De Planthof, De Fjord 44, Emmeloord.

Inlichtingen bij mevr. J. Gootjes, tel. 0527 – 62 33 69.

------------------------------------


Bibliotheek Emmeloord

Vanaf 15 juni jl. is de bibliotheek weer op normale tijden open. Een computer mag maximaal 30 minuten worden gebruikt en je moet je daarvoor vooraf melden aan de balie. Er kan geen (munt)geld gewisseld worden. De leestafel is nog niet beschikbaar. Ook de toiletten blijven nog gesloten.

Men moet verplicht gebruik maken van een mandje. 

------------------------------------


Inloopspreekuur openbaar vervoer

Maandelijks is er een inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het

openbaar vervoer.

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samen-reiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?

De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.

Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Tijd: op donderdag van 14.00 – 15.00 uur

Locatie: Flevomeer Bibliotheek, Harmen Visserplein 5, Emmeloord.

------------------------------------


Theehuis begraafplaats Emmeloord

Mocht u bij bezoek aan de begraafplaats behoefte hebben aan een moment van rust of overdenking, weet dan dat u van harte welkom bent in het Theehuis in Emmeloord.

Rust, een kop koffie of thee en als u wilt een luisterend oor van de vrijwilligers kan u wellicht goed doen.

Bezoekadres: Espelerlaan 69A, Emmeloord.

 ------------------------------------


Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Elke 2e dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Tot nader bericht GEEN bijeenkomsten!!! Planning: 15 september

Alzheimer Trefpunt vindt u in de Talmahof, Genemuidenstraat 4, Emmeloord. 

------------------------


RIJBEWIJSKEURING voor 75+

Bent u 75 jaar of ouder *) en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de “Gezondheidsverklaring”.

*) Als uw huidige rijbewijs doorloopt tot na uw 75e jaar, dan hoeft u nog geen actie te ondernemen.

Wat moet u doen?

- Ga circa 4 á 6 maanden, voordat uw rijbewijs verloopt, naar het Gemeentehuis en haal daar de Gezondheidsverklaring op, vul deze zelf in en stuur deze naar het CBR (verklaring kost momenteel € 37,80).

- U ontvangt dan van het CBR een keuringsformulier. De keuringsarts stuurt na de keuring deze stukken naar het CBR. U krijgt dan binnen circa 4 weken bericht van het CBR waarin staat of u bent goedgekeurd zonder beperkingen, of met beperkingen (bijvoorbeeld verplicht een bril dragen in de auto), of dat u nog naar een specialist moet. 

- De ouderenbonden in de Noordoostpolder hebben een arts bereid gevonden om deze keuring te verrichten voor slechts 35,00 euro.

- Na opgave (zie onder) komt u op de afgesproken keuringsdatum naar de keuring met medeneming van een beetje urine, een lijstje met uw medicijngebruik, het keuringsformulier van het CBR en een identiteitsbewijs.

Een goede tip! Laat - voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

- Na bericht van het CBR kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij het Gemeentehuis onder medeneming van een recente pasfoto.

De eerstvolgende keuring is, bij voldoende deelname en ONDER VOORBEHOUD!!, op woensdag 5 augustus 2020 

in buurthuis "De Brulboei" aan de Markenstraat 1 in de wijk "De Zuidert"(bij de winkels).

Bij annulering krijgt u persoonlijk bericht! 

Als service van de bonden kunnen ook niet leden zich opgeven voor deze rijbewijskeuring.

Tip! Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de rijbewijskeuring. Informeer hier neer!

Heeft u vragen over deze keuring of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met de heer Rink de Jong, Emmeloord. telefoonnummer: (0527) 61 80 54 of

mail: rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Meer info op: www.cbr.nl/rijbewijs

Wacht niet te lang met u aan te melden en onderneem op tijd actie!

De volgende keuringen zijn op: 2 september en 7 oktober.

-------------------------------------

 

Gezondheidsverklaring rijbewijs

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan heeft u een Gezondheidsverklaring nodig om uw rijbewijs te verlengen. Online via uw computer of tablet regelt u dit het snelst.

Zoals op bladzijde 30 al wordt aangegeven adviseren wij om 6 maanden van tevoren dit te gaan doen. Door achterstanden bij het CBR krijgen wij vaak adviezen van onze leden dat men op tijd in actie moet komen, vooral als u gezondheidsklachten heeft waarbij u mogelijkerwijs naar een neutrale arts wordt gestuurd voor een nadere verklaring.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Met deze vragenlijst beoordeelt het CBR of iemand veilig de weg op kan. Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75 ste? Dan vult u de Gezondheidsverklaring opnieuw in bij het verlengen van uw rijbewijs.

Een papieren versie van de Gezondheidsverklaring kunt u ophalen bij het Gemeentehuis. Echter online gaat het snelst!

Online is het snelst

Als u uw Gezondheidsverklaring online invult via mijn.cbr.nl ontvangt het CBR direct uw informatie. Nadat u een brief heeft terugontvangen van het CBR met daarbij een keuringsverslag en eventueel nog andere aanvullende documenten i.v.m. uw aandoeningen, dan kunt u zich aanmelden bij onze contactpersoon, de heer Rink de Jong. Hij spreekt met u een datum en tijd af voor de keuring.

Onze keuringsarts geeft de resultaten van zijn onderzoek weer digitaal door aan het CBR en vrij kort daarna ontvangt u weer een brief van het CBR met hopelijk de verlenging.

De laatste stap is naar het Gemeentehuis waar u zich aanmeldt en daarbij een recente pasfoto overhandigt.

Na 5 werkdagen ligt daar uw ‘nieuwe’ rijbewijs dan klaar.

-------------------------------------


Na 1 juni ook de grens over met verlopen rijbewijs (07-20)

Vanwege achterstanden bij het CBR kon en kan het rijbewijs van behoorlijk veel mensen van 75 jaar en ouder niet op tijd verlengd worden. Het kabinet maakte daarom een administratieve verlenging mogelijk, waardoor 75-plussers met een verlopen rijbewijs in Nederland konden blijven rijden.

Nu heeft de Europese Commissie besloten dat mensen met een verlopen rijbewijs ook de grens over mogen; zo lang ze binnen de EU blijven. ANBO is blij met deze tijdelijke maatregel.

Het gaat daarbij niet om vakantie, maar om familiebezoek, of om bezoek aan een arts in verband met een medische behandeling.

De geldigheid van alle EU-rijbewijzen die verlopen in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 worden met 7 maanden verlengd. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn.

Wel roept de minister mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

Uiteraard blijft ANBO er bij het CBR op aandringen dat de achterstanden bij de keuringen snel moeten worden ingelopen! 

-------------------------------------


Belangrijke telefoonnummers

Sociaal Team NOP    - Mail: via@noordoostpolder.nl (0527) 63 39 11

(vragen over zorg en/of (financiële) ondersteuning)

Veiligheid                - Politie Flevoland    0900  –  88 44

Bewonersoverlast   - Mercatus             (0527)  63 55 00

Wmo-loket             - Gemeente NOP     (0527)  63 39 11

Wijkbeheer            - Gemeente NOP     (0527)  63 39 44 

U kunt ook digitaal uw klachten kwijt. Ga dan naar:

Via WhatsApp: 06 83 52 79 03 (dus niet bellen of sms-en)

Website: www.noordoostpolder.nl en daarna klikken op “melding openbare ruimte”. 


Buurtwerk in het Sociaal Team!

De buurtwerker is actief om inwoners in beweging te brengen, te verbinden om daardoor de samenredzaamheid in je dorp of wijk te vergroten. Het doel is altijd dat inwoners weer mee kunnen doen in de maatschappij en om de zorg te verminderen.

Wijken Centrum, Zuidert en Waterland 

Mohamed Bouhayouf, tel. 06 57 54 83 11

mohamed.bouhayouf@carrefour.nu

 

Wijken Espelervaart, Erven en Revelsant

Jenna Veldkamp, tel. 06 83 49 10 12

Jenna.veldkamp@carrefour.nu

 

Ens, Nagele, Kraggenburg, Espel en Tollebeek

Atalja Visser, tel. 06 83 52 90 25

atalja.visser@carrefour.nu

 

Marknesse, Creil, Rutten, Luttelgeest en Bant

Tanja Kombrink, tel. 06 83 52 08 61

tanja.kombrink@carrefour.nu

 

Algemeen en wijk Emmelhage

Klaske Geerligs, tel. 06 13 73 55 43

klaske.geerligs@carrefour.nu

T