Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Samenstelling bestuur Algemene Stichting voor Activiteiten en Belangenbehartiging van Senioren in de Noordoostpolder


Naam      Telefoon     Email                                     


Functie

Hr. C. (Clemens) Briët 

06 38 89 95 14

webmaster@seniorennop.nl

Voorzitter, Redactie digitale nieuwsbrief en Webmaster

Mw. E. (Els) Esseveld 

0527-27 10 81 

info@seniorennop.nl

Secretaris, Advies & Hulp en diverse werkgroepen

Hr. R. (Remment) Balk 

0527-23 93 78 

penningmeester@seniorennop.nl

Penningmeester

Hr. A. (Arend) Mintjes 

0527-61 60 43

Organisatie van Activiteiten, reizen en advertentie acquisitie

Hr. A. (Aalt) van der Weg 

0527-61 39 75 

redactie@seniorennop.nl

Redacteur informatiebulletin, Advertentie acquisitie en Organisatie nieuwjaarsconcert

Mevr. H. (Hennie) Westerveen – Luchtmeijer 

0527-69 90 44

faddegon78@gmail.com

 


Ledenadministratie en Ledencontact

Voor wijzigingen in uw gegevens en aanmelding als ANBO-lid verzoeken wij u beleefd om deze door te geven aan Mevrouw Westerveen, Faddegonstraat 78, 8302 GJ Emmeloord.

Zij zal de mutaties ook doorgeven aan het ANBO-bureau in Woerden.

Hr. S. (Sander) Doeser

Tijdelijk niet bereikbaar 

Voorlopig vervanger: Rink de Jong (0527) 61 80 54

rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Organisatie rijbewijskeuringen