Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:


Meer investeren in wijkverpleging (11-19)


------------------------------------


Meer investeren in wijkverpleging (11-19)

ANBO stuurde een brief naar de Kamerleden met de oproep om meer in de wijkverpleging te investeren. Want de zorg voor mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen, is steeds vaker complex en langdurig. De wijkverpleging moet daar meer op worden ingericht.

Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: overheid heeft ingezet om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit sluit ook aan bij de wens van de mensen zelf. Maar dit betekent wel dat een steeds grotere groep oude mensen thuis zorg en ondersteuning moeten krijgen als dat nodig is. Tegelijkertijd zien we een groot tekort aan personeel waardoor de druk op de wijkverpleging toeneemt. Veel hulp van de wijkverpleging die de mensen thuis krijgen, is al verpleegzorg. Het is vaak langdurige en complexe zorg. We kunnen het niet ‘rijmen’ dat het kabinet veel geld beschikbaar heeft gesteld voor de zorg in de verpleeghuizen, terwijl de vraag en de behoefte aan verpleegzorg thuis alleen maar toeneemt. Wat ons betreft zou daar juist in moeten worden geïnvesteerd.”

Den Haan: “In onze optiek moet wijkverpleging ook meer worden ingezet voor preventie. Dát is cruciaal! De sociale wijkteams zijn ingevoerd om problemen voor te zijn en te voorkomen dat mensen (te) snel een beroep doen op de gezondheidszorg. In de praktijk zien we dat daar nog een wereld te winnen valt. De samenstelling en de inzet van de wijkteams verschilt per gemeente. Waar de wijkverpleging een spilfunctie heeft, domein overstijgend werkt en vroeg-signalering als speerpunt heeft, zien we dat er minder zorg van de huisarts nodig is. Ook wordt voorkomen dat mensen op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terechtkomen.”

In de brief aan de Tweede Kamer geeft ANBO ook aan dat er meer gebruik moet worden gemaakt van nieuwe technologieën thuis, zoals robotica en domotica.

Het derde punt in de brief aan de politiek is het feit dat steeds meer ouderen onnodig op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen terecht komen. Mensen die daar eigenlijk niet horen. Er moeten dus meer eerstelijns-verblijfbedden in de wijk komen. En ook bij verpleeghuizen en/of zorgpensions.

Tenslotte vraagt ANBO aandacht van de Tweede Kamer voor de ‘wildgroei’ van kleine zorgaanbieders van wijkverpleging. Deze bedrijven hoeven amper te voldoen aan toetredingscriteria en daarmee is er vaak risico op slechte zorg. Ook kunnen mensen achteraf worden geconfronteerd met kosten die niet worden vergoed vanuit de verzekering.

Den Haan: “Er moeten strenge criteria komen voor nieuwe zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten vervolgens contracten sluiten met zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria.


------------------------------------