Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

RABOBANK ClubSupport Campagne

Rabobank ClubSupport Campagne is een prachtige kans voor clubs, verenigingen en stichtingen om hun kas te spekken. De meer dan 10.000 leden van de bank bepalen welke verenigingen en stichtingen ondersteund worden en voor welk bedrag. Dit jaar heeft de bank maar liefst 100.000 euro beschikbaar gesteld.

Om te kunnen stemmen is het belangrijk dat je lid bent van Rabobank Noordoostpolder-Urk.

Het lidmaatschap is gratis.

Eind september ontvingen de leden een stemkaart. Stemmen kan van 27 september tot en met 11 oktober.

Ook StABS Noordoostpolder rekent op uw stem!

Dankzij de RABO-bank kunnen wij al jarenlang het grote Nieuwjaarsconcert voor de ouderenbonden organiseren.

Andere belangrijke seniorenorganisaties die uw stem kunnen gebruiken zijn, Seniorweb en Seniorenorkest Echo der Golven.

Mogen wij op u rekenen? Hartelijk dank!Maandelijks wordt een informatiebulletin gemaakt en bezorgd bij de ANBO-leden.

Het doel van het informatiebulletin is volgens de stichting de directe (persoonlijke) communicatie met de ANBO-leden en daardoor betrokkenheid met ANBO Nederland.

StABS-NOP vindt het informatiebulletin een sterk bindende factor tussen leden onderling en tussen leden en de plaatselijke vrijwilligers. Verder is het een belangrijk PR-instrument.

In het kader van zichtbaarheid ligt het blad ook op vele leestafels bij o.a. gemeente, clubs, bibliotheek, bepaalde restaurants, spreekkamers van artsen etc.

In het blad staat veel informatie maar ook kortingen bij bedrijven. (zie onderdeel VOORDEEL)

-------------------------------------


Gratis toezending informatiebulletin

U kunt ons vragen om een gratis toezending van dat lokale informatiebulletin. U krijgt het blad 3 maanden in de bus en in de derde maand een ledenopgavenformulier voor ANBO.

U hoeft geen druk van ons te verwachten bij een eventuele afwijzing, echter het merendeel van de proefleden heeft het afgelopen jaar ervoor gekozen om lid te worden nadat men in die 3 proefmaanden kennis had genomen van alle voordelen en activiteiten voor de ANBO-leden in de Noordoostpolder.

U kunt bellen of mailen met mevrouw H. Westerveen, Faddegonstraat 78 in Emmeloord. 

(0527) 69 90 44 of faddegon78@gmail.com