Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:


Digitalisering een lust of een last? (02-19)

Sensoor De Landelijke Luisterlijn (02-19)

SeniorWeb (02-19)

Contant betalen bij gemeenten (03-19)

Gebruikers  van internet vaker 75-plussers (04-19)

Babbeltrucks (04-19)


Digitalisering een lust of een last? (02-19)

“Kijkt u maar even op onze website . . .”, of  “vult u het formulier op de website maar even in”. Hoe vaak horen of lezen wij dat niet? Soms voor simpele dingen, maar bijvoorbeeld ook als u belangrijke informatie zoekt, u wilt aanmelden, een klacht wilt indienen of diefstal wilt aangeven.

Bedrijven en (overheids) organisaties kunnen niet meer zonder. Er wordt van uitgegaan dat iedereen zich digitaal kan redden. Roept u dan ook wel eens vertwijfeld: “En nu wil ik een echt mens aan de telefoon die mij kan helpen?”

Er zijn nog steeds mensen die niet in staat zijn met alle moderne apparatuur zoals computers en smartphones om te gaan. Die het hebben geprobeerd maar het lukt niet. Soms door een (lichamelijke) beperking. Ook leeftijd kan een rol spelen. En

---------------------------------- 

Sensoor De Landelijke Luisterlijn (02-19) 

SENSOOR is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die een luisterend oor op afstand biedt. Vanuit 26 locaties door het hele land voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht bijna 300.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail.

Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. SENSOOR wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Behoefte aan een luisterend oor?

Bel naar 0900 – 0767  of mail via ehulp@deluisterlijn.nl.

---------------------------------- 

SeniorWeb (02-19)

Senioren die tegen hindernissen oplopen met hun computer, laptop of tablet, kunnen sinds 2003 terecht voor computercursussen bij SeniorWeb Noordoostpolder. Ook zaken als WhatsApps en Skypen komen veel aan de orde.

Bij de open inloop van SeniorWeb zitten elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur en op donderdagavond van 20 tot 22 uur mannen en vrouwen achter tien beeldschermen om te leren om te gaan met hun problemen. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hen daarbij.

Locatie: Basisschool De Planthof, De Fjord 44, Emmeloord.

Inlichtingen op tel. (0527) 61 38 33 of 06-53 31 92 75.

----------------------------------

Contant betalen bij gemeenten (03-19)

In veel gemeenten kunnen burgers alleen met een pinpas terecht voor een nieuw paspoort of rijbewijs.

ANBO zei destijds dat, los van de wettelijke regels hierover, het voor alle overheden niet meer dan normaal zou moeten zijn dat burgers een keuze hebben om contant of met de pinpas te betalen.

“De overheid, en bij uitstek gemeenten, zouden het goede voorbeeld moeten geven en alle burgers in de gelegenheid moeten stellen om zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen”, zei Liane den Haan, directeur bestuurder van ANBO. “ Het kan niet zo zijn dat een deel van de burgers niet geholpen kan worden omdat de gemeente keuzes maakt die niet passen bij de verantwoordelijkheid die zij zou moeten nemen.”

Een onbekend aantal gemeenten heeft inmiddels het pin-only-beleid teruggedraaid. In Zoetermeer moest de gemeentelijke ombudsman eraan te pas komen.

---------------------------------- 

Gebruikers  van internet vaker 75-plussers (04-19)

In 2012 zei 66 procent van de 75-plussers nog nooit internet te hebben gebruikt. Vervolgens daalde dit naar 50 procent in 2015 en 32 procent in dit jaar. In de Noordoostpolder is dit cijfer helaas niet zo snel gedaald!!

Uit verder onderzoek blijkt dat ‘ouderen’ digitaal vaardiger worden. Internet maakt niet alleen het leven makkelijker, maar zorgt ook voor veel informatie.

“Een mens is nooit te oud om te leren”.

---------------------------------- 

Babbeltrucks (04-19)

Een van onze leden vertelde kortgeleden dat ze een paar jaar geleden van de politie uit onze gemeente als dank een bos bloemen had ontvangen. Daarvan was in de krant een foto gepubliceerd met het verhaal van haar kordate optreden tijdens een gesprek aan haar deur met een onbetrouwbaar sujet.

Zij had de man zodanig te woord gestaan, dat hij zonder resultaat de benen nam. Hij had getracht haar te misleiden, maar zij liet zich niet voor de gek houden. Ze had terstond de politie in Emmeloord gebeld, die daarop actie ondernam.

Kortgeleden kreeg zij een brief van de arrondissementsrechtbank met dank voor haar handelwijze en de mededeling dat de crimineel inmiddels was gestraft en de zaak dus was afgehandeld.

Wij onderstrepen het belang om in een dergelijk geval het been stijf te houden en ook niet in discussie te gaan met een onbekende. Breng wel direct de politie op de hoogte!!

Hulde voor ons lid, die zo dapper heeft opgetreden.

Wat doet ANBO?

Evenals vorig jaar organiseert ANBO de Veiligheids10daagse. Zo’n 650 mensen bezochten acht bijeenkomsten.

Dit jaar is er plaats voor 1000 mensen op 10 inspirerende locaties. Het bovenvermelde verhaal is een groeiend probleem.

Met de Veiligheids10daagse wil ANBO ervoor zorgen dat mensen voorbereid zijn en zich weerbaarder kunnen maken.

Geïnteresseerd? Ga naar de website www.anbo.nl

----------------------------------------